Loading

קול קורא לפסטיבל ימי תור הזהב – אשדוד 2019

פסטיבל ימי תור הזהב 7, שיתקיים בחול המועד פסח,
24-21 באפריל, 2019

מזמין יוצרים, מפיקים ואנשים עם רעיונות טובים להגיש הצעות למופעים בפסטיבל הקרוב.

כל המעוניין להציע הצעה למופע מוזיקלי, הרצאה או אירוע הקשורים בתוכנם וברעיונם לנושא הפסטיבל – ימי תור הזהב בספרד, יגיש הצעתו בכתב עד לתאריך 1.9.18 לידי אלינור שחם, לכתובת המייל elinorm.gt@gmail.com
על המסמך לכלול את ההצעה האומנותית כולל הסבר קצר, משתתפים והקשר לימי תור הזהב, וכן תקציב של ההפקה או האירוע המוצע. אישור על קבלת ההצעה יישלח במייל חוזר.
הוועדה האומנותית של הפסטיבל תידון בחומרים שהוגשו ותשיב מכתב לפונים באם הצעתם התקבלה או נדחתה.

בהצלחה.
הנהלת הפסטיבל.